Vnútroštátna registrácia ochrannej známky

Zaregistrujte svoju značku na Slovensku

DNS Slovakia je členom Madridskej dohody, Madridského protokolu a Európskeho spoločenstva.  Ochrana ochranných známok sa získava prostredníctvom registrácie.

Registrácia ochranných známok: Požiadavky

Žiadosť o ochrannú známku musí byť predložená Úradu pre duševné vlastníctvo. Plná moc sa nevyžaduje. Zahraniční žiadatelia nepotrebujú domácu registráciu.

Registrácia ochrannej známky: postup

Proces podávania žiadostí zahŕňa preskúmanie z absolútnych dôvodov; od oficiálneho vyhľadávania sa opúšťa. Znaky, ktoré sa pri preskúmaní nepovažujú za rozlišovacie, sa môžu zaregistrovať, ak sa prostredníctvom používania získala rozlišovacia spôsobilosť. Po prešetrení formalít a absolútnych dôvodov je žiadosť o námietku zverejnená v registri ochranných známok.

Registrácia ochrannej známky: trvanie

Žiadosť o registráciu ochrannej známky v Slovensko je platná po dobu 10 rokov od dátumu podania žiadosti. Registrácia je obnoviteľná na 10 rokov.