Informácie o DNS Slovakia

Domain Name Services Slovakia

Spoločnosť DNS Slovakia bola založená v roku 2009 v srdci Bratislava.  Madridský systém (oficiálne Madridský systém pre medzinárodný zápis značiek) je primárnym medzinárodným systémom, ktorý uľahčuje registráciu ochranných známok vo viacerých jurisdikciách na celom svete. Právnym základom bola multilaterálna dohoda z Madridu z roku 1981 o medzinárodnom zápise značiek, ako aj protokol stanovený pre Madridskú dohodu (1989).

DNS Slovakia zaručuje, že právne predpisy o ochranných známkach zostávajú jednoduché a cenovo dostupné. Používame online automatizovaný systém, ktorý spĺňa medzinárodné štandardy.